Senin, 13 Februari 2012


Kolam Azolla


Azolla merupakan satu-satunya genus dari paku air mengapung suku Azollaceae.  Azolla mampu bersimbiosis dengan bakteri biru-hijau Anabaena azollae.  Kandungan protein azolla cukup tinggi (24-30%).  Kandungan asam amino essensialnya terutama lisin 0,42% lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrat jagung, dedak dan beras pecah.
Kolam azolla Mriya Farm berukuran 5 x 7 m dengan ketinggian air maksimal 40 cm.


Penebaran kompos di kolam azolla

Perkembangan azolla yang telah ditebar

Azolla telah memenuhi seluruh permukaan kolam